ALK
Mar 16, 2017

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

København, 2017-03-16 12:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner, idet ALK-Abelló A/S, i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte tiltrædelsespakke for adm. direktør Carsten Hellmann, har tildelt nedenstående aktieoptioner og betingede aktier:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Adm. direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Tildeling baseret på eksisterende programmer fra 2014 og 2015 samt et nyt program
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    1.832.310 DKK      6.800  (2014: aktieoptioner)
    1.039.500 DKK      1.125  (2014: betingede aktier)
    1.450.296 DKK      5.900  (2015: aktieoptioner)
    1.053.360 DKK      1.140  (2015: betingede aktier)
    3.924.533 DKK    17.068  (nyt program: aktieoptioner)
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
        32.033 stk.
   9.299.999 mio. DKK
e) Dato for transaktionen 2017-01-01
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen


ALK-Abelló A/S 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525