ALK
Mar 23, 2017

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

København, 2017-03-23 15:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

(ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af trans­aktioner under fondskode DK0060027142 / LEI-kode 529900SGCREUZCZ7P020 — ALK-Abelló A/S, idet ALK-Abelló A/S med tildelingsdato 23. marts 2017, i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte aflønningspolitik, har tildelt aktieoptioner og performance-aktier til følgende indberetningspligtige personer som følger: 

 
Navn
 
Stilling
 
Transaktionens karakter
Antal
(stk)
Kursværdi
DKK 1.000
 
Carsten
Hellmann
 
Adm. direktør
 
Tildelte aktieoptioner
 
4.880
 
 
    Tildelte performance-aktier 985  
I alt       1.875

 

 
Navn
 
Stilling
 
Transaktionens karakter
Antal
(stk)
Kursværdi
DKK 1.000
 
Henrik Jacobi
 
direktionsmedlem
 
Tildelte aktieoptioner
 
2.718
 
 
    Tildelte performance-aktier 549  
I alt       1.045

 

 
Navn
 
Stilling
 
Transaktionens karakter
Antal
(stk)
Kursværdi
DKK 1.000
 
Søren Niegel
 
direktionsmedlem
 
Tildelte aktieoptioner
 
2.624
 
 
    Tildelte performance-aktier 530  
I alt       1.008

 

 
Navn
 
Stilling
 
Transaktionens karakter
Antal
(stk)
Kursværdi
DKK 1.000
 
Flemming
Pedersen
 
direktionsmedlem
 
Tildelte aktieoptioner
 
2.728
 
 
    Tildelte performance-aktier 550  
I alt       1.048

 

 
Navn
 
Stilling
 
Transaktionens karakter
Antal
(stk)
Kursværdi
DKK 1.000
 
Helle Skov
 
direktionsmedlem
 
Tildelte aktieoptioner
 
2.603
 
 
    Tildelte performance-aktier 525  
I alt       1,000

 

Markedet er NASDAQ Copenhagen.

ALK-Abelló A/S 
 

Steen Riisgaard
Bestyrelsesformand

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, på tlf. 45 74 75 76.