ALK
Dec 11, 2017

Indberetning af transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer udført af personer med nær tilknytning til personer med ledelsesansvar

København, 2017-12-11 16:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 35/2017 og nr. 36/2017 vedrørende udbud, prissætning og gennemførelse af udbud af nye aktier i ALK-Abelló A/S, CVR-nr. 63 71 79 16 ("ALK"), skal ALK hermed i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 indberette at have modtaget oplysninger om følgende transaktion udført af Lundbeckfond Invest A/S, som har nær tilknytning til personer med ledelsesansvar hos ALK. 

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner: 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Lundbeckfond Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Nærtstående til bestyrelsesmedlem Lene Skole
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
AA-aktier og B-aktier
 
DK0060027142 (B-aktier)
b) Transaktionens art Tegning af nye AA- og B-aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
  AA-aktier   63.529.680 DKK 92.072
  B-aktier 217.965.480 DKK 315.892
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
407.964 stk.
281.495.160 DKK
e) Dato for transaktionen 2017-12-11
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

   

ALK-Abelló A/S 
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525