ALK
Mar 2, 2018

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

København, 2018-03-02 16:49 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner, som ALK har modtaget fra nedenstående personer: 

Bestyrelsen har i overensstemmelse med de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen givet tilsagn om betingede aktier i ALK-Abelló A/S i marts 2015. Retten til de betingede aktier opnås i marts 2018, tre år efter tildelingen, under forud­sætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansæt­telsesforholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller op­hævet i den treårige periode fra tildelingstidspunktet i 2015. 

Leveringen af aktier er nu gennemført i overensstemmelse med betingelserne for disse tilsagn om betingede aktier i ALK-Abelló A/S, tildelt i marts 2015 til ledende medarbejdere. 

Leveringen af betingede aktier til adm. direktør Carsten Hellmann følger i overensstemmelse med den af generalforsamlingen den 15. marts 2017 godkendte tiltrædelsespakke. 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Adm. direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Levering af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    813.819 DKK 1.140
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
          1.140 stk.
      813.819 DKK
e) Dato for transaktionen 2018-03-01
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Henrik Jacobi
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Levering af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    424.756 DKK 595
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
            595 stk.
      424.756 DKK
e) Dato for transaktionen 2018-03-01
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Søren Daniel Niegel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
 
DK0060027142
b) Transaktionens art Levering af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    424.756 DKK 595
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
            595 stk.
      424.756 DKK
e) Dato for transaktionen 2018-03-01
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

  ALK-Abelló A/S

   

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525